Klinikken er akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel i december 2018 med alle indikatorer helt opfyldt.

Sammenfattende konklusion fra Akkrediteringsnævnet:

Almen praksis bestående af to lægekapaciteter som varetages af en ejer og en ansat speciallæge. Der er desuden en uddannelseslæge, tre sygeplejersker og en praksis manager. Praksis har udført et stort og fint arbejde med akkrediteringsprocessen og der foreligger fine dokumenter. Surveyteamet oplevet at praksis meget flot lever op til alle standarder. Der opleves et højt fokus på kontinuitet i det fagligt gode og sikre patientforløb.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Klinikkens åbningstider

Kontakt klinikken